Metaalunievoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, van toepassing.

> > > > >