VvE nieuws: Wet verbetering VvE’s naar de Tweede Kamer

VvE nieuws: Wet verbetering VvE’s naar de Tweede Kamer

Er is goed nieuws voor de VvE’s die waarde hechten aan goed onderhoud van hun complex: De Raad van State heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel voor de wetswijziging van Boek 5 (Wet verbetering verenigingen van eigenaren). Deze wet maakt het ook eenvoudiger voor VvE’s om geld te lenen voor de uitvoering van groot onderhoud en van duurzaamheidsmaatregelen: in het Burgerlijk Wetboek wordt een bepaling opgenomen waarin expliciet staat dat alle VvE’s een lening mogen aangaan.

> > > > >